تبلیغات
صدای خاموش - به صدای خاموش خوش امدین
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
 به صدای خاموش خوش آمدید!
 اینجا محفلیست برای انتشار تفکرات یک نویسنده.
 مهم اینه که قرار بوده نوشته هامو اینجا بنویسم. به بزرگی خودتو و به حرمت احساسات نویسنده،
 تلخی گاه و بیگاه اینجا رو تحمل کن. اینجا هر چند روز نسبت به روزای قبل یه سری تغییرات داره
؛ پس برای از دست ندادن آخرین نوشته هام، هر چند روز یه توک به
 سراغش بیا، مطمئناً همیشه چیزی هست که دلتو اینجا گیر بیندازه