تبلیغات
صدای خاموش - ما تا آخر ایستاده ایم
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
[http://www.aparat.com/v/cOJXD]موضوع :
بیداری اسلامی ,