تبلیغات
صدای خاموش - وصیت شهید سعید زفافی........
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
مـــــادرم .. زمانی که خبر شهــــادت ِ مرا شنیدی گــــریه نکن ...!

زمان تشییع و تدفینم گــــــریه نکن ... !

زمان خواندن ِ وصیت نامه ِ من گـــــــریه نکن ... !

فقط زمانی گریه کن ...

که مردان ما غـــــیرت ... و زنان ما عفــــــت را فراموش کنند ...! 

وقتی جامعه ِ ما را بی حجـــــابی و بی غیرتـــــی گرفت .. گریه کن ... !

که اســـــــلام در خطر است ... !

شهید سعید زقاقی ....
موضوع :
بیداری اسلامی ,