تبلیغات
صدای خاموش - ســـــــــــــــــاعت انشا
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
ساعت انشا بود

و چنین گفت معلم با ما:

بچه ها گوش کنید

نظر ما این است

شهدا خورشیدند.

مرتضی گفت:شهید

چون شقایق سرخ است.

دانش اموزی گفت:

چون چراغی است که در خانه ما میسوزد.

وکسی دیگر گفت:

شهید 

داستانی است پر از حادثه و زیبایی.

مصطفی گفت:شهید

مثل یک نمره بیست

داخل دفتر قلب من و تو می ماند....
موضوع :
شهدای دانشجو ,