تبلیغات
صدای خاموش - چـــــــــــــــــــــادر
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
بخدا قسم

 اگر میدانستم با هر بار که خونم ریخته میشود 

بی حجابی آغوش حجاب را در بر میگیرد،

حاضر بودم هزاران بار کشته شوم

شهید یعقوب ابراهیم نژاد
موضوع :
جنگ نرم ,