تبلیغات
صدای خاموش - خامنه ای خمینی دیگر است........
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
می‌خواستم از حضــــــــــرت روح‌الله بنویسم؛

از کسی که تفکر و انقلابش،

 تمام محاسبات قدرت‌های مادی قرن بیستم را به چالش کشید 

و تمام‌قد، در برابر همه‌ی دنیای آنها ایستاد.

از کسی که در نهایت ساده‌زیستی و با دلی آرام و ضمیری مطمئن، 

در خانه‌ی محقر خود نشسته بود،

 اما دل میلیون‌ها عاشق و دلداده‌ی خود را به عرش می‌برد و رهبری می‌کرد.

از کسی که وصیت کرد:

«من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم 

که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.»

اما امـــــــــــــروز؛

وقتی به اطراف و اکناف این کشور و دنیا نگاه می‌کنم؛ وقتی به مردم کوچه و بازار می‌نگرم؛

فقط می‌توانم بگویم:

خامنــــــــــــــــــــــه‌ای خمینــــــــــــــــــــــی دیگر است !!!