تبلیغات
صدای خاموش - مطالب جنگ نرم
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
بخدا قسم

 اگر میدانستم با هر بار که خونم ریخته میشود 

بی حجابی آغوش حجاب را در بر میگیرد،

حاضر بودم هزاران بار کشته شوم

شهید یعقوب ابراهیم نژاد
موضوع :
جنگ نرم , موضوع :
جنگ نرم , 

امام خامنه ای:شما افسران جوان جنگ نرم هستید. امید را میخواهند در ما ها بمیرانند سعی کنید امید را زنده نگه داریدهر چه میتوانید؛ این شعله امید را در دل خودتان و در دل مخاطبانتان زنده نگه دارید.با امید هست که میشود پیش رفت ، امید هم امید بی جا نیست امیدی است که واقعیت ها ما را به درستی آن امید ؛ نوید میدهد
موضوع :
جنگ نرم ,